πŸ‡¬πŸ‡­ emoji

πŸ‡¬πŸ‡­ Flag For Ghana Emoji

πŸ‡¬πŸ‡­ Flag For Ghana Emoji This πŸ‡¬πŸ‡­ emoji Copy and Paste, Code: U+1F1EC or U+1F1ED, Default Emoji Style: emoji, Emoji Level: L2, Emoji Modifier Status: none, Emoji Sources – Version Unicode: 6.0, Comment: (πŸ‡¬πŸ‡­), Name: flag for Ghana

πŸ‡¬πŸ‡­ Copy and Paste